Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Publicerad

Kommunstyrelsen 2021-11-11

Bevis om anslag‌

Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2021-11-11

Paragrafer som justerats

230

Datum när anslaget publicerades

2021-11-17

Datum när anslaget avpubliceras

2021-12-08

Förvaringsplats för protokollet

Kommunstyrelsens diarium

Se protokollet

Protokollet hittar du på sidan Handlingar och protokoll.

Sidan uppdaterad 2021-11-17