Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Publicerad

Myndighetsnämnden för bygg- och miljöfrågor möte 2021-11-18

Bevis om anslag‌

Organ

Myndighetsnämnden för bygg- och miljöfrågor

Sammanträdesdatum

2021-11-18

Paragrafer som justerats

§§153-169

Datum när anslaget publicerades

2021-11-19

Datum när anslaget avpubliceras

2021-12-13

Förvaringsplats för protokollet

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Se protokollet

Protokollet hittar du på sidan Handlingar och protokoll.

Sidan uppdaterad 2021-11-19