Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Publicerad

Kommunstyrelsens ledningsutskotts möte 11 november

Bevis om anslag‌

Organ

Kommunstyrelsens ledningsutskott

Sammanträdesdatum

2021-11-11

Paragrafer som justerats

100-115

Datum när anslaget publicerades

2021-11-24

Datum när anslaget avpubliceras

2021-12-16

Förvaringsplats för protokollet

Kommunstyrelsens diarium

Se protokollet

Protokollet hittar du på sidan Handlingar och protokoll.

Sidan uppdaterad 2021-11-24