Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Publicerad

Socialnämndens möte 17 november

Bevis om anslag‌

Organ

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

2021-11-17

Paragrafer som justerats

171-193

Datum när anslaget publicerades

2021-11-24

Datum när anslaget avpubliceras

2021-12-16

Förvaringsplats för protokollet

Socialnämndens diarium

Se protokollet

Protokollet hittar du på sidan Handlingar och protokoll.

Sidan uppdaterad 2021-11-24