Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Publicerad

Kultur- och fritidsnämndens möte 18 november 2021

Bevis om anslag‌

Organ

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum

2021-11-18

Paragrafer som justerats

§§ 197-219

Datum när anslaget publicerades

2021-11-25

Datum när anslaget avpubliceras

2021-12-17

Förvaringsplats för protokollet

Kultur- och fritidsförvaltningen

Se protokollet

Protokollet hittar du på sidan Handlingar och protokoll.

Sidan uppdaterad 2021-11-25