Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Publicerad

Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfrialäkemedel möte 2022-01-11

Bevis om anslag‌

Organ

Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfrialäkemedel

Sammanträdesdatum

2022-01-11

Paragrafer som justerats

§§1-8

Datum när anslaget publicerades

2022-01-12

Datum när anslaget avpubliceras

2022-02-03

Förvaringsplats för protokollet

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Se protokollet

Protokollet hittar du på sidan Handlingar och protokoll.

Sidan uppdaterad 2022-01-12