Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Publicerad

Socialnämndens möte 12 januari

Bevis om anslag‌

Organ

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

2022-01-12

Paragrafer som justerats

1-7

Datum när anslaget publicerades

2022-01-13

Datum när anslaget avpubliceras

2022-02-04

Förvaringsplats för protokollet

Socialnämndens diarium

Se protokollet

Protokollet hittar du på sidan Handlingar och protokoll.

Sidan uppdaterad 2022-01-13