Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Publicerad

Kommunstyrelsen 2022-06-07

Bevis om anslag‌

Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2022-06-07

Paragrafer som justerats

125-160

Datum när anslaget publicerades

2022-06-15

Datum när anslaget avpubliceras

2022-07-06

Förvaringsplats för protokollet

Kommunstyrelsens diarium

Se protokollet

Protokollet hittar du på sidan Handlingar och protokoll.

Sidan uppdaterad 2022-06-14