Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Publicerad

Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel:s möte 7 juni

Bevis om anslag‌

Organ

Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel

Sammanträdesdatum

2022-06-07

Paragrafer som justerats

§§ 46-58

Datum när anslaget publicerades

2022-06-15

Datum när anslaget avpubliceras

2022-07-07

Förvaringsplats för protokollet

Gemensamma nämnden ATL:s diarium

Se protokollet

Protokollet hittar du på sidan Handlingar och protokoll.

Sidan uppdaterad 2022-06-15