Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Publicerad

Socialnämndens möte 15 juni omedelbar justering

Bevis om anslag‌

Organ

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

2022-06-15

Paragrafer som justerats

§§ 104-107

Datum när anslaget publicerades

2022-06-16

Datum när anslaget avpubliceras

2022-07-08

Förvaringsplats för protokollet

Socialnämndens diarium

Se protokollet

Protokollet hittar du på sidan Handlingar och protokoll.

Sidan uppdaterad 2022-06-16