Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Publicerad

Valnämndens möte 8 juni 2022

Bevis om anslag‌

Organ

Valnämnden

Sammanträdesdatum

2022-06-08

Paragrafer som justerats


Datum när anslaget publicerades

2022-06-16

Datum när anslaget avpubliceras

2022-07-08

Förvaringsplats för protokollet

Valnämndens diarium

Se protokollet

Protokollet hittar du på sidan Handlingar och protokoll.

Sidan uppdaterad 2022-06-16