Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Publicerad

Myndighetsnämnden för bygg- och miljöfrågor möte, 2022-06-17

Bevis om anslag‌

Organ

Myndighetsnämnden för bygg- och miljöfrågor

Sammanträdesdatum

2022-06-17

Paragrafer som justerats

§§98-113

Datum när anslaget publicerades

2022-06-21

Datum när anslaget avpubliceras

2022-07-13

Förvaringsplats för protokollet

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Se protokollet

Protokollet hittar du på sidan Handlingar och protokoll.

Sidan uppdaterad 2022-06-21