Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Publicerad

Omvårdnadsnämnden extra sammanträde 14 juni 2022

Bevis om anslag‌

Organ

Omvårdnadsnämnden

Sammanträdesdatum

2022-06-14

Paragrafer som justerats

§ 70-76

Datum när anslaget publicerades

2022-06-22

Datum när anslaget avpubliceras

2022-07-14

Förvaringsplats för protokollet

Omvårdnadsförvaltningens diarium

Se protokollet

Protokollet hittar du på sidan Handlingar och protokoll.

Sidan uppdaterad 2022-06-22