Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Publicerad

Sociala utskottets möte 15 juni

Bevis om anslag‌

Organ

Sociala utskottet

Sammanträdesdatum

2022-06-15

Paragrafer som justerats

294-356

Datum när anslaget publicerades

2022-06-23

Datum när anslaget avpubliceras

2022-07-15

Förvaringsplats för protokollet

Socialnämndens diarium

Se protokollet

Protokollet hittar du på sidan Handlingar och protokoll.

Sidan uppdaterad 2022-06-23