Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Publicerad

Kommunstyrelsen 2022-09-08

Bevis om anslag‌

Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2022-09-08

Paragrafer som justerats

179

Datum när anslaget publicerades

2022-09-13

Datum när anslaget avpubliceras

2022-10-04

Förvaringsplats för protokollet

Kommunstyrelsens diarium

Se protokollet

Protokollet hittar du på sidan Handlingar och protokoll.

Sidan uppdaterad 2022-09-13