Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Publicerad

Sociala utskottets möte 7 september

Bevis om anslag‌

Organ

Sociala utskottet

Sammanträdesdatum

2022-09-07

Paragrafer som justerats

445-470

Datum när anslaget publicerades

2022-09-16

Datum när anslaget avpubliceras

2022-10-08

Förvaringsplats för protokollet

Socialnämndens diarium

Se protokollet

Protokollet hittar du på sidan Handlingar och protokoll.

Sidan uppdaterad 2022-09-16