Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Publicerad

Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel 2022-09-13

Bevis om anslag‌

Organ

Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel

Sammanträdesdatum

2022-09-13

Paragrafer som justerats

§§65-72

Datum när anslaget publicerades

2022-09-20

Datum när anslaget avpubliceras

2022-10-11

Förvaringsplats för protokollet

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, Falu kommun

Se protokollet

Protokollet hittar du på sidan Handlingar och protokoll.

Sidan uppdaterad 2022-09-20