Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Publicerad

Kommunstyrelsens utvecklingsutskotts möte 13 september

Bevis om anslag‌

Organ

Kommunstyrelsens utvecklingsutskott

Sammanträdesdatum

2022-09-13

Paragrafer som justerats

41-53

Datum när anslaget publicerades

2022-09-20

Datum när anslaget avpubliceras

2022-10-12

Förvaringsplats för protokollet

Kommunstyrelsens diarium

Se protokollet

Protokollet hittar du på sidan Handlingar och protokoll.

Sidan uppdaterad 2022-09-20