Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Publicerad

Kommunstyrelsens ledningsutskott 2022-09-15

Bevis om anslag‌

Organ

Kommunstyrelsens ledningsutskott

Sammanträdesdatum

2022-09-15

Paragrafer som justerats

78-93

Datum när anslaget publicerades

2022-09-22

Datum när anslaget avpubliceras

2022-10-12

Förvaringsplats för protokollet

Kommunstyrelsens diarium

Se protokollet

Protokollet hittar du på sidan Handlingar och protokoll.

Sidan uppdaterad 2022-09-22