Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Publicerad

Socialnämndens möte den 21 september med omedelbar justering

Bevis om anslag‌

Organ

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

2022-09-21

Paragrafer som justerats

§§ 175-178 omedelbar justering

Datum när anslaget publicerades

2022-09-22

Datum när anslaget avpubliceras

2022-10-14

Förvaringsplats för protokollet

Socialnämndens diarium

Se protokollet

Protokollet hittar du på sidan Handlingar och protokoll.

Sidan uppdaterad 2022-09-22