Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Publicerad

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens sammanträde 2022-09-19

Bevis om anslag‌

Organ

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesdatum

2022-09-19

Paragrafer som justerats

§§122-136

Datum när anslaget publicerades

2022-09-23

Datum när anslaget avpubliceras

2022-10-14

Förvaringsplats för protokollet

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Se protokollet

Protokollet hittar du på sidan Handlingar och protokoll.

Sidan uppdaterad 2022-09-23