Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Publicerad

Kommunfullmäktige 2022-11-01

Bevis om anslag‌

Organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2022-11-01

Paragrafer som justerats

238-243

Datum när anslaget publicerades

2022-11-01

Datum när anslaget avpubliceras

2022-11-22

Förvaringsplats för protokollet

Kommunstyrelsens diarium

Se protokollet

Protokollet hittar du på sidan Handlingar och protokoll.

Sidan uppdaterad 2022-11-01