Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Publicerad

Kommunstyrelsens möte 15 november §235-238

Bevis om anslag‌

Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2022-11-15

Paragrafer som justerats

235-238

Datum när anslaget publicerades

2022-11-16

Datum när anslaget avpubliceras

2022-12-08

Förvaringsplats för protokollet

Kommunstyrelsens diarium

Se protokollet

Protokollet hittar du på sidan Handlingar och protokoll.

Sidan uppdaterad 2022-11-16