Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Publicerad

Sociala utskottets möte 16 nov

Bevis om anslag‌

Organ

Sociala utskottet

Sammanträdesdatum

2022-11-16

Paragrafer som justerats

575-576

Datum när anslaget publicerades

2022-11-16

Datum när anslaget avpubliceras

2022-12-08

Förvaringsplats för protokollet

Socialanämndens diarium

Se protokollet

Protokollet hittar du på sidan Handlingar och protokoll.

Sidan uppdaterad 2022-11-16