Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Publicerad

Kultur- och fritidsnämndens möte 17 november 2022

Bevis om anslag‌

Organ

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum

2022-11-17

Paragrafer som justerats

§§188-207

Datum när anslaget publicerades

2022-11-22

Datum när anslaget avpubliceras

2022-12-16

Förvaringsplats för protokollet

Kultur- och fritidsförvaltningen

Se protokollet

Protokollet hittar du på sidan Handlingar och protokoll.

Sidan uppdaterad 2022-11-22