Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Publicerad

Arbetslivs- och socialnämnden sociala utskottsmöte 1 mars 2023

Bevis om anslag‌

Organ

ASN sociala utskott

Sammanträdesdatum

2023-03-01

Paragrafer som justerats

§§ 38 - 48

Datum när anslaget publicerades

2023-03-04

Datum när anslaget avpubliceras

2023-03-26

Förvaringsplats för protokollet

Arbetslivs- och socialförvaltningens diarium

Se protokollet

Protokollet hittar du på sidan Handlingar och protokoll.

Sidan uppdaterad 2023-03-04