Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Publicerad

Arbetslivs- och socialnämndens möte 22 februari 2023

Bevis om anslag‌

Organ

Arbetslivs- och socialnämnden

Sammanträdesdatum

2023-02-22

Paragrafer som justerats

§§ 19 - 33

Datum när anslaget publicerades

2023-03-07

Datum när anslaget avpubliceras

2023-03-29

Förvaringsplats för protokollet

Arbetslivs- och socialnämndens diarium

Se protokollet

Protokollet hittar du på sidan Handlingar och protokoll.

Sidan uppdaterad 2023-03-07