Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Publicerad

Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel + 2023-03-07

Bevis om anslag‌

Organ

Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och recepfria läkemedel

Sammanträdesdatum

2023-03-07

Paragrafer som justerats

§§15-33

Datum när anslaget publicerades

2023-03-10

Datum när anslaget avpubliceras

2023-04-01

Förvaringsplats för protokollet

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Se protokollet

Protokollet hittar du på sidan Handlingar och protokoll.

Sidan uppdaterad 2023-03-10