Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Publicerad

Kommunstyrelsen 2023-05-02

Bevis om anslag‌

Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2023-05-02

Paragrafer som justerats

72-90

Datum när anslaget publicerades

2023-05-10

Datum när anslaget avpubliceras

2023-05-31

Förvaringsplats för protokollet

Kommunstyrelsens diarium

Se protokollet

Protokollet hittar du på sidan Handlingar och protokoll.

Sidan uppdaterad 2023-05-10