Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Publicerad

Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel 2023-05-09 §§ 47-58

Bevis om anslag‌

Organ

Gemensamma nämnde för alkohol, tobak och receptfria läkemedel

Sammanträdesdatum

2023-05-09

Paragrafer som justerats

§§ 47-58

Datum när anslaget publicerades

2023-05-16

Datum när anslaget avpubliceras

2023-06-06

Förvaringsplats för protokollet

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Se protokollet

Protokollet hittar du på sidan Handlingar och protokoll.

Sidan uppdaterad 2023-05-16