Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Publicerad

Barn- och utbildningsnämndens sociala utskotts möte 10 maj

Bevis om anslag‌

Organ

Barn- och utbildningsnämndens sociala utskott

Sammanträdesdatum

2023-05-10

Paragrafer som justerats

§§ 111-154

Datum när anslaget publicerades

2023-05-17

Datum när anslaget avpubliceras

2023-06-08

Förvaringsplats för protokollet

Barn- och utbildningsnämndens diarium

Se protokollet

Protokollet hittar du på sidan Handlingar och protokoll.

Sidan uppdaterad 2023-05-17