Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Publicerad

Kommunstyrelsens ledningsutskotts möte 10 maj

Bevis om anslag‌

Organ

Kommunstyrelsens ledningsutskott

Sammanträdesdatum

2023-05-10

Paragrafer som justerats

43-56

Datum när anslaget publicerades

2023-05-17

Datum när anslaget avpubliceras

2023-06-08

Förvaringsplats för protokollet

Kommunstyrelsens diarium

Se protokollet

Protokollet hittar du på sidan Handlingar och protokoll.

Sidan uppdaterad 2023-05-17