Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Publicerad

Arbetslivs- och socialnämndens sociala utskott 22 maj 2023

Bevis om anslag‌

Organ

ASN sociala utskott

Sammanträdesdatum

2023-05-22

Paragrafer som justerats

§ 95

Datum när anslaget publicerades

2023-05-23

Datum när anslaget avpubliceras

2023-06-14

Förvaringsplats för protokollet

Arbetslivs- och socialnämndens diarium

Se protokollet

Protokollet hittar du på sidan Handlingar och protokoll.

Sidan uppdaterad 2023-05-23