Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Publicerad

Miljö- och samhällsbyggadsnämnden 2023-05-23 § 76 omedelbar justering

Bevis om anslag‌

Organ

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesdatum

2023-05-23

Paragrafer som justerats

§ 76 (justeras omedelbart)

Datum när anslaget publicerades

2023-05-23

Datum när anslaget avpubliceras

2023-06-13

Förvaringsplats för protokollet

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Se protokollet

Protokollet hittar du på sidan Handlingar och protokoll.

Sidan uppdaterad 2023-05-23