Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Publicerad

Valnämndens sammanträde 2023-05-10

Bevis om anslag‌

Organ

Valnämnden

Sammanträdesdatum

2023-05-10

Paragrafer som justerats


Datum när anslaget publicerades

2023-05-23

Datum när anslaget avpubliceras

2023-06-14

Förvaringsplats för protokollet

Valnämndens diarium

Se protokollet

Protokollet hittar du på sidan Handlingar och protokoll.

Sidan uppdaterad 2023-05-23