Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Publicerad

Arbetslivs- och socialnämndens möte 24 maj 2023

Bevis om anslag‌

Organ

ASN

Sammanträdesdatum

2023-05-24

Paragrafer som justerats

§§ 59 - 60

Datum när anslaget publicerades

2023-05-25

Datum när anslaget avpubliceras

2023-06-16

Förvaringsplats för protokollet

Arbetslivs- och socialnämndens diarium

Se protokollet

Protokollet hittar du på sidan Handlingar och protokoll.

Sidan uppdaterad 2023-05-25