Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Publicerad

Kommunstyrelsens ledningsutskotts möte 13 september § 68

Bevis om anslag‌

Organ

Kommunstyrelsens ledningsutskott

Sammanträdesdatum

2023-09-13

Paragrafer som justerats

68

Datum när anslaget publicerades

2023-09-14

Datum när anslaget avpubliceras

2023-10-06

Förvaringsplats för protokollet

Kommunstyrelsens diarium

Se protokollet

Protokollet hittar du på sidan Handlingar och protokoll.

Sidan uppdaterad 2023-09-14