Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Publicerad

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2023-11-14

Bevis om anslag‌

Organ

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesdatum

2023-11-14

Paragrafer som justerats

§§144-159

Datum när anslaget publicerades

2023-11-20

Datum när anslaget avpubliceras

2023-12-11

Förvaringsplats för protokollet

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Se protokollet

Protokollet hittar du på sidan Handlingar och protokoll.

Sidan uppdaterad 2023-11-20