Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Publicerad

Barn- och utbildningsnämndens möte 15 november

Bevis om anslag‌

Organ

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2023-11-15

Paragrafer som justerats

§§ 194-217

Datum när anslaget publicerades

2023-11-21

Datum när anslaget avpubliceras

2023-12-13

Förvaringsplats för protokollet

Barn- och utbildningsnämndens diarium


Se protokollet

Protokollet hittar du på sidan Handlingar och protokoll.

Sidan uppdaterad 2023-11-21