Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Publicerad

Myndighetsnämnden för bygg- och miljöfrågor 2023-11-16

Bevis om anslag‌

Organ

Myndighetsnämnden för bygg- och miljöfrågor

Sammanträdesdatum

2023-11-16

Paragrafer som justerats

§§ 148-166

Datum när anslaget publicerades

2023-11-21

Datum när anslaget avpubliceras

2023-12-13

Förvaringsplats för protokollet

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Se protokollet

Protokollet hittar du på sidan Handlingar och protokoll.

Sidan uppdaterad 2023-11-21