Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Publicerad 2019-01-08

Underrättelse om granskning

Detaljplan för bostäder med mera vid Parkgatan

En ny detaljplan har upprättats för ett område mellan Parkgatan, Vasagatan, Åsgatan och Korsnäsvägen. Syftet med detaljplanen är att öka antalet bostäder i centrala och kollektivtrafiknära lägen i Falun och att den gröna kilen från Lugnet via Stadsparken ska kunna fortsätta vidare ner till centrum. Detaljplanen gör det möjligt att bygga bostäder längs med Parkgatan på sträckan mellan Vasagatan och Promenaden medan övriga delar av området blir park.

Granskningshandlingarna finns tillgängliga på:

  • Planer just nu
  • Kontaktcenter, Egnellska huset, Myntgatan 45, Falun, under ordinarie öppettider.
  • Stadsbiblioteket, Östra Hamngatan 24, Falun under ordinarie öppettider.

Synpunkter

Granskningen pågår från och med 9 januari till och med 31 januari 2019.
Synpunkter på planhandlingarna framförs skriftligt till Falu kommun senast den 31 januari 2019: Falu kommun, Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, 791 83 Falun eller kontaktcenter@falun.se.

Märk ditt yttrande med DP Parkgatan MSN 0272/15

Läs mer i underrättelse om granskningPDF


Sidan uppdaterad 2019-01-08