Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Publicerad 2019-01-15

Sök bidrag ur socialnämndens fonder

Bidrag till enskilda samt föreningar /organisationer

Bidrag ur fonder kan utgå till enskilda personer i Falu kommun, som är i behov av ekonomisk hjälp av tillfällig karaktär. Fonderna är avsedda för sociala ändamål d.v.s. sjuka, funktionsnedsatta, barn och äldre som av något skäl anser sig i behov av extra bidrag. Bidrag kan ej utgå till studerande.

För föreningar/organisationer som kan söka ska syftet vara ett socialt ändamål, dock ej riktat mot äldre personer. Ansökningar avseende föreningar mot målgruppen äldre, handläggs av omvårdnadsförvaltningen. Kontakta omvårdnadsförvaltningen för upplysning om deras rutiner.

Ansökan ur fonderna skall inkomma till förvaltningen senast den 31 mars 2019.

Ansökningsblanketter finns att hämta i Socialförvaltningens reception, Stora Torget eller på Stipender och fonder


Sidan uppdaterad 2019-01-15