Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Publicerad 2019-01-17

Inbjudan till samråd om detaljplan

Detaljplan för bostäder med mera i kvarteret Köpmannen vid Falugatan 3 och tillhörande undersökning av betydande miljöpåverkan

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för bostäder inom fastigheten samt att säkerställa fastighetens kulturhistoriska värden.


Samrådshandlingarna finns tillgängliga på:

  • Planer just nu
  • Kontaktcenter, Egnellska huset, Myntgatan 45, Falun, under ordinarie öppettider

Synpunkter

Synpunkter på samrådshandlingarna framförs skriftligt till Falu kommun senast den 25 februari 2019: Falu kommun, Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, 791 83 Falun eller kontaktcenter@falun.se

Märk ditt yttrande med DP Kv. Köpmannen MSN 0048/18

Upplysningar: Kontaktcenter: 023-830 00, e-post: kontaktcenter@falun.se

Läs mer i inbjudan till samrådPDF

Sidan uppdaterad 2019-01-17