Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

En elev och en lärare

Löser vi lärarbristen genom att anställa studenter?

Lärarkrisen är akut och det behövs 77 000 nya lärare och förskollärare de kommande fem åren, enligt Skolverket. I ett unikt projekt i Dalarna har ett antal kommuner därför gått samman och betalar ut lön till studenter för att locka fler att bli lärare. Hur fungerar modellen? Kan den ersätta VFU?

Frågor och svar

Under seminariets gång får publik på plats och via länk från Falu stadsbibliotek ställa sina frågor till de medverkande på scenen. Dessa ser du i videoklippet ovan. De frågor och svar som inte hinner komma med under seminariet listas nedan.

Fråga från Elin i Falun: Det faktum att detta är studenter, lärare under utbildning. Kan det finnas risk att det påverkar den pedagogiska kvaliteten?

Svar från Helene Hellmark Knutsson, Högskoleminister: Viktigt att samarbetet sker i samarbete med ett lärosäte för att hålla hög kvalitet rakt igenom. Dessutom är det oerhört viktigt med duktiga handledare och att verkligen avsätta tid för handledning.

Fråga från Thomas från Falun: Vilka möjliga andra yrkesgrupper ser ni att detta/denna metod skulle vara möjligt för

Svar från Helene Hellmark Knutsson, Högskoleminister: I många yrkesgrupper, men kanske främst vårdprofessionerna, till exempel socionomer och sjuksköterskor, i synnerhet specialistutbildade sjuksköterskor. Vi gör just nu en översyn där vi tittar på vad det är för hinder som kan stå i vägen. Även här behöver arbetet vara väldigt verksamhetsintegrerat för att det ska bli riktigt bra

Sidan uppdaterad 2019-09-19