Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Fira demokratin!

I år är det 100 år sedan ett stadigt kliv för en allmän och lika rösträtt togs i Sverige genom det första valet där kvinnor fick rösta till riksdagen. Detta steg blev en tydlig markör för rätten att rösta och göra sin röst hörd som därmed kunde fortsätta att utvecklas. Därför firar Falu kommun demokratin lite extra i år!

Enligt riksdagsordningen år 1866 var bara manliga medborgare med kommunal rösträtt och hög inkomst berättigade att rösta i riksdagsvalen. Denna grupp motsavrade 6% av befolkningen i dåtidens Sverige. Vid kommunala val hade en del kvinnor rösträtt och var valbara till vissa kommunala uppdrag enligt kommunallagarna år 1862 och sedan 1909 även till ledamot inom kommunalnämnd och -fullmäktige. Kommunen är demokratins minsta organisatoriska enhet.

Att rösta är en av de viktiga fundamenten i en demokrati. I nutidens Sverige är vårt valdeltagande högt. I 2018 års riksdagsval var det 87,2 procent av de röstberättigade som nyttjade sin rätt att rösta, vilket innebär att valdeltagandet ökade för fjärde valet i rad. I Falu kommun låg valdeltagandet högre än det nationella genomsnittet, 88,8% av de röstberättigande gick till valurnorna och röstade till riksdagsvalet!

Genomförandet av allmän och lika rösträtt har gått en lång väg och år 1989 när begreppet "omyndighetsförklarad" avskaffades och människor med "intellektuell funktionsnedsättning" fick rösträtt. Då infördes allmän och lika rösträtt i sin sanna betydelse! Men vi ska aldrig ta demokratin förgiven. Vi ska förvalta vår demokrati väl och vi ska fira vår demokrati!

Det gör Falu kommun bland annat genom olika aktiviteter levandegöra historien och lyfta fram olika tankar om demokratin idag. Bland annat genom inlägg om demokratin i våra sociala kanaler, digitala föreläsningar, en utställning om rösträtten på biblioteket och Arkivens Dag senare i höst och inte minst vår valupptakt till valet 2022.

Sidan uppdaterad 2021-11-18