Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Bild på mall som visar måtten

Krisberedskapsveckan

Krisberedskapsveckan är en årlig informationskampanj som ska öka människors motståndskraft inför samhällskriser och ytterst krig. Den genomförs nästa gång vecka 39 2021.

Tema för 2021: Demokrati

I år firar Sverige 100 år av demokrati, vilket kommer att uppmärksammas på olika sätt. Regeringen uppmanar att synliggöra demokratiåret, och många aktörer i samhället kommer att uppmärksamma jubileet på olika sätt. Så även MSB, som en del i uppdraget att öka människors kunskap om och motståndskraft inför olika hot mot vårt land. Kampanjen 2021 kommer därför att ha demokratitema i någon form.

De grundläggande och återkommande målen med Krisberedskapsveckan är:

 • att fler privatpersoner reflekterar över hur de kan lösa vardagen vid kris och krig.
 • att fler privatpersoner skaffar sig en egenberedskap.
 • att den lokala kriskommunikationen utvecklas.

Krisberedskapsveckan fortsätter alltså att signalera huvudbudskapet att varje människa är en viktig resurs i vårt lands samlade förmåga att möta olika hot. Kampanjen visar vad var och en kan göra för att hantera en besvärlig vardag i kris och hur vi kan ta ansvar för oss själva och varandra vid olika slags händelser.

Hur kan man förbereda sig för att klara vardagen om samhället plötsligt inte fungerar som vi är vana vid?

I maj 2018 fick alla (4,9 miljoner) hushåll i Sverige broschyren "Om krisen eller kriget kommer". Broschyren är samhällsinformation från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB. Det är viktigt att informationen når så många som möjligt, därför finns broschyren på svenska, lätt svenska och engelska samt översatt till 14 olika språk. Den finns även i punktskrift och på teckenspråk.

Mer information om hur Falu kommun kommer uppmärksamma Krisberedskapsveckan kommer under året.

Broschyren "Om krisen eller kriget kommer finns på följande språk:

 • Arabiska
 • Dari
 • Engelska
 • Franska
 • Persiska
 • Ryska
 • Somaliska
 • Spanska
 • Sveriges minoritetsspråk: finska, jiddisch, meänkieli, romani chib (arli), samiska (nord-, syd och lulesamiska)
 • Tigrinska
Sidan uppdaterad 2021-05-31