Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Arvoden och ersättningar

Ersättning för uppdrag

Nu ska du begära ersättning digitalt via Visma Window självservice. Det är inte längre möjligt att begära ersättning på pappersunderlag.

Precis som tidigare är det du som ansvarar för att de ersättningar du begär är korrekta.

Har du frågor om detta så vänder du dig till din nämndsekreterare.

Detaljerade instruktioner finner du här i manualen ”Begäran om ersättning i Visma Window Självservice”. Pdf, 912.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Arvodesbestämmelser

Arvodesbestämmelser 2019-2022 Pdf, 95.7 kB, öppnas i nytt fönster. reglerar vilka uppdrag förtroendevalda har rätt att få ersättning för.

Se även Tillämpningsanvisningar arvode Pdf, 114 kB, öppnas i nytt fönster..

Förlorad arbetsinkomst

Intyg om förlorad arbetsinkomst Pdf, 183.4 kB, öppnas i nytt fönster. lämnas till personalkontoret.

Vid löneförändring eller byte av arbetsgivare ska ett nytt intyg om förlorad inkomst lämnas in. 

Vid frågor om förlorad arbetsinkomst och ersättningar kontakta Lönecenter, telefonnummer: 023-836 00.

Förlorad semesterförmån samt pension och försäkring

Kommunens informationsblad om pension med mera Pdf, 105 kB, öppnas i nytt fönster.

KPA Pensions faktablad om bestämmelser kring pension (PBF) Pdf, 92.2 kB, öppnas i nytt fönster.

KPA Pensions faktablad om bestämmelser kring pension (OPF-KL) Pdf, 87.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Faktablad om Grupplivförsäkring Pdf, 154.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Sidan uppdaterad 2021-10-29