Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Bestämmelser arvoden och ersättningar

Arvodesbestämmelser

Arvodesbestämmelser reglerar vilka uppdrag förtroendevalda har rätt att få ersättning för. Kommunfullmäktige har beslutat om arvodesbestämmelserna.

Arvodesbestämmelser för förtroendevalda i Falu kommunkoncern

Kommunfullmäktige 2022-10-13, § 219

Tillämpningsanvisningar arvodesbestämmelser 2022-2026 Pdf, 48.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Förlorad arbetsinkomst

Intyg om förlorad arbetsinkomst lämnas till nämndfunktionen på stadskansliet.

Vid frågor om förlorad arbetsinkomst och ersättningar kontakta din nämndsekreterare.

Blankett för intyg om förlorad arbetsinkomst Pdf, 244.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Vid löneförändring eller byte av arbetsgivare ska ett nytt intyg om förlorad inkomst lämnas in.

Skatter

På politikernas arvoden drar Falu kommun generellt 30% skatt, man beskattas för så kallad sidoinkomst. I de flesta fall räcker detta men om man har många uppdrag eller exempelvis en ordförandepost rekommenderas man att begära ett högre procentuellt avdrag eller att lägga till ett frivilligt belopp. Detta gör man genom att meddela kommunens Lönecenter via formulär, mail eller telefonsamtal.

Hur mycket extra skatt man begär att betala avgör man själv, men utan jämkningsbeslut från Skatteverket kan Falu kommun som lägst ändra procentsatsen till 35%. Önskar man ha rådgivning för val av lämplig procentsats vänder man sig till Skatteverket.

I de fall Falu kommun även är ens huvudarbetsgivare och man betalar skatt enligt skattetabell så görs avdrag enligt skattetabell även på arvodet man får som förtroendevald.

Kom ihåg att den skatt som dras på ditt arvode är preliminärskatt och det är din totala skattepliktiga inkomst under året plus din övriga ekonomi som den slutliga skatten beräknas på.

Sidan uppdaterad 2024-02-01