Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Bild på mall som visar måtten

Minoritetspolitiskt arbete i Falu kommun

Sverige är sedan år 2000 ansluten till Europarådets ramkonvention om skydd för nationella minoriteter och den europeiska stadgan om landsdels- eller minoritetsspråk. Enligt Europarådets ramkonvention är det upp till de undertecknande länderna att bestämma vilka kriterier som ska ligga till grund för att minoriteterna ska utses. I Sverige har riksdagen beslutat följande kriterier för att få status som nationell minoritet.

En nationell minoritet ska:

  • Vara en grupp med en uttalad samhörighet, som går att urskilja från den övriga befolkningen.
  • Ha en religiös, språklig, traditionell eller kulturell särart, som inte går att dela med andra
  • Ha en uttalad vilja att behålla sin identitet
  • Ha historiska eller långvariga band med Sverige

Utifrån dessa kriterier har Sverige erkänt judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar som nationella minoriteter i Sverige. Samerna är dessutom erkänt som urfolk. I Sverige tillämpas principen om självidentifikation för att avgöra vilka som ingår i en nationell minoritet. Det är individen själv som bestämmer om hen tillhör en nationell minoritet eller inte. De nationella minoritetsspråken är finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska – samtliga varianter av dessa språk är erkända.

Falu kommuns riktlinjer för det minoritetspolitiska arbetet, PDF. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Dina rättigheter som nationell minoritet

Nationella minoriteter är grupper av människor som har befolkat Sverige under lång tid och har historiska band till landet. Som nationell minoritet har du särskilda rättigheter och Falu kommun har särskilda skyldigheter att uppfylla dessa. Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk är den lag som beskriver vilka rättigheter man har som nationell minoritet i hela landet. Lagen beskriver också vad som gäller inom de speciella förvaltningsområden som finns för finska, meänkieli och samiska. Falu kommun är inte ett förvaltningsområde. Till exempel har du rätt till inflytande i frågor som berör din nationella minoritet. Du har också rätt att få veta hur kommunen arbetar med service på nationella minoritetsspråk eller hur kommunen arbetar med modersmålsundervisning.

Samhället ska främja dina möjligheter att behålla och utveckla ditt språk och din kultur i Sverige, det gäller exempelvis inom skolan och inom äldreomsorgen. Det är särskilt viktigt att barn som tillhör en nationell minoritet får möjlighet att utveckla sin kulturella identitet och använda sitt modersmål.

Dina rättigheter (finska). Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Dina rättigheter (samiska, nord). Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Dina rättigheter (romani lovara). Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Dina rättigheter (romani arli). Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Dina rättigheter (Jiddish). Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Dina rättigheter (meänkieli). Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Minoritetslagen på svenska. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan uppdaterad 2023-09-12