Startsida
Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Datum 15 december 2020 08:15
Glad kvinna

Torsdag 17 december: Omvårdnadsnämnden

Mötet börjar klockan 8:15.

Vad gör den här nämnden?

Omvårdnadsnämnden svarar för att äldre och funktionshindrade får det stöd och den service som de behöver. Nämnden ska leda och utveckla äldreomsorgen och den kommunala hälso- och sjukvården.

Mer om omvårdnadsnämnden

Se information om nämndens ledamöter under sidan Omvårdnadsnämnden.

Se nämndens möteshandlingar under sidan Kallelser och protokoll.

Sidan uppdaterad 2020-06-25